Chuyên mục: Tin Thị Trường Inox

Giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm

Dự trữ thanh cốt thép, quặng sắt tại Trung Quốc ở mức thấp; Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm 1,2%; Giá thanh cốt thép kỳ hạn tăng tháng thứ 4 liên tiếp, quặng sắt …